GDPR:
Vi har interne retningslinjer om informationssikkerhed, der sikrer, at dine personoplysninger er godt beskyttet hos os. Vi sikrer desuden, at personoplysningerne anvendes i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen GDPR (General Data Protection Regulation).